VÄRLDSARVSDAGEN

   den 5 oktober 2024
   för elever i grundskolan och
   på gymnasiet på Gotland!


Världsarv

1972 beslutade UNESCO att inrätta en världsarvskonvention. Avsikten var att bevara natur- och kulturmiljöer som anses särskilt värdefulla för hela mänskligheten. De stater som skriver under konventionen åtar sig att skydda sina viktiga kultur- och naturmiljöer och att respektera objekt i andra stater. Det finns drygt 900 världsarv i världen. Sverige undertecknade konventionen 1985 och har 2021 femton världsarv.

Att Visby blev utnämnt till världsarv motiverades med att:

Lämningar efter mer än 200 magasin och köpmanshus, ett dussintal medeltida kyrkoruiner, ett välbevarat medeltida gatunät samt en så gott som intakt medeltida stadsmur gör Visby till den bäst bevarade av Nordeuropas handelsstäder från 1200-talet. 1995 upptogs Hansestaden Visby på UNESCO:s världsarvslista.

Gun Westholm
Gotlands Fornsal

Hem