VÄRLDSARVSDAGEN

   den 5 oktober 2024
   för elever i grundskolan och
   på gymnasiet på Gotland!


Medalj till Världsarvsdagen!

På Riksantikvarieämbetets stora höstmöte på biografen Skandia i Stockholm den 2 december 2008 tilldelades projektet Världsarvsdagen för barn och ungdomar på Gotland ämbetets förtjänstmedalj. Priset delades ut av Riksantikvarie Inger Liljequist i närvaro av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Priset delades mellan projektledaren Fredrik Blomgren, Världsarvskontoret Region Gotland, Barn- och utbildningsförvaltningen och Länsstyrelsen på Gotland.

Martina Bäckman Pierreau, Richard Steffengymnasiet, Vendela Blomgren, Solbergaskolan, Erik Törner, Elfrida Endréegymnasiet, och Fredrik Blomgren presenterade tillsammans projektet på mötet.Hem