VÄRLDSARVSDAGEN

   den 5 oktober 2024
   för elever i grundskolan och
   på gymnasiet på Gotland!


Pedagogiska ledstjärnor

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, Världsarvskontoret Region Gotland, och Länsstyrelsen på Gotland som har initierat Världsarvsdagen har haft som syfte att uppmuntra och förstärka de gotländska skolelevernas intresse för världsarvsstaden Visbys historia och arkitektur. Projektet ville att öka barn och ungdomars medvetenhet om Visby som världsarv och att lägga grunden för en återkommande manifestation kring världsarvsstaden Visby.

Den pedagogiska ledstjärnan för projektet har varit att ge alla elever på Gotland olika redskap för att själva bli aktiva kulturskapare. Världsarvsdagen 2024 utformas därför som en kreativ, lekfull och lustfylld satsning i gammal klassisk folkbildningsanda, men i modern form.

Hem