VÄRLDSARVSDAGEN

   den 5 oktober 2024
   för elever i grundskolan och
   på gymnasiet på Gotland!


Litteraturtips och webbsidor om världsarvsstaden Visby!

Här presenterar Calle Brobäck ett urval litteraturtips och webbtips om världsarvsstaden Visby för dig som är elev eller lärare på Gotland.

A. Litteratur lämplig för låg- och mellanstadiet. Flera av böckerna har bilder med bildtexter:

Olsson/Öhrman Gotland förr och nu, 1993 (det finns nyare upplagor) sidorna 68-83
Britt Svensson Visbyguiden, 1998
Marita Jonsson Visby världsarv, 2000. Litteraturlista sidan 197
Gotlands fornvänner Gotländskt Arkiv 1997, tema: Hansan
Gotlands fornvänner Gotländskt Arkiv 1999, tema: 1900-talet
Jonsson/Lindquist Vägen till kulturen på Gotland, 1996. Visby sidorna: 105-116
Waldemar Falck Visbys stadsmur, 1994
Gunnar Svahnström Kyrkorna i Visby, 1985
Britt Svensson Visbyguiden, 1998
Bengt G. Söderberg Visby - en vandring genom sekler, 1972
Bo Forsberg Visby bakom knuten, 1983

B. Litteratur lämplig för högstadiet och gymnasiet

Marita Jonsson Visby världsarv, 2000. Litteraturlista sidan 197
Gunnar Svahnström Visby under tusen år, 1990. Litteraturlista sidorna 271-272
Gotlands fornvänner Gotländskt Arkiv 1997, tema: Hansan
Gotlands fornvänner Gotländskt Arkiv 1999, tema: 1900-talet
Jonsson/Lindquist Vägen till kulturen på Gotland, 1996. Visby sidorna: 105-116
Roger Öhrman Vägen till Gotlands historia, 1994. Medeltiden omfattar sid 68-137
Waldemar Falck Visbys stadsmur, 1994
Gunnar Svahnström Kyrkorna i Visby, 1985
Bengt G. Söderberg Visby - en vandring genom sekler, 1972
Britt Svensson Visbyguiden, 1998

C. Litteratur för dig som vill fördjupa dig i Visbys historia. Tänk på att detta bara är ett urval titlar. Listan kan göras betydligt längre och det finns plats för egna favoriter. Obs, det finns ingen prioriteringsordning i listan:

Kloth/Lovén Gotlands natur, en reseguide, 2001. Visby innerstad sidorna 92-93
Bengt Rosén En vandring genom DBW:s Botaniska Trädgård i Visby, 2006
Bertil Casserstedt Klinten i Visby, 1986
Hugo Yrwing Visby hansestad på Gotland, 1986
Ragnar Engeström mfl Medeltidsstaden 71 Visby, 1988. Historisk bakgrund
Mogren mfl Medeltidsstaden 72 Visby, 1989. Staden och omlandet, del 2
John Nihlén Utgrävningarna på Stora Torget i Visby 1924-1926, 1982
Anders R. Johansson Visborgsslott, 2008
Erik B. Lundberg Visborgs slott, 1950
Birgit Arfwidsson Bäck Visborgs fall, 1980
Svahnström Gamla residenset i Visby, 2007
Nordisk Arkitekturforskning Volym 8, nr 1 1995 sid 7-18. Gun Westholm, Gaturenhållning mm.
Gun Westholm Visby 1361 invasionen, 2007
Waldemar Falck Visby förr i tiden, 1988
Joakim Hansson red. Visby innerstad del 1.
Joakim Hansson red. Visby innerstad del 2.
Nilsson/Sjöberg Stadens sällskap, 1979
Bengt G. Söderberg Konst på Gotland 1800-1920, 1978
Petrus de Dacia Om den saliga jungfrun Kristina av Stommeln, 1950. Sid 216-217
Erik Osvalds red. Medeltid, 1997. Petrus de Dacia, sid 39-52.
Gotländsk stenexport, sid 81-94 Lennart Bergh red. 1288 inbördeskrigets år på Gotland, 1988
Lennart Bohman Lyriska antikviteter, 1974

D. Webbsidor för lärare som vill komma igång med undervisning och studier kring världsarvet, arkitektur och stadsmiljöer:

Visby världsarv - Region Gotland
Arkitektur i skolan
www.lansmuseetgotland.se
www.unesco-sweden.org

E. Lektionsplaneringar kring världsarvsstaden Visby

Almlöf, Möllerström, Lickhammer, Laving, Bohlers, Blomgren, Världsarvet Visby i skolan.

Litteraturlistan är sammanställd 2008-08-04 av Calle Brobäck Radarvägen 4B, 624 70 Fårösund. Telefon 0498-48 07 75, 070 28 731 28

Hem