VÄRLDSARVSDAGEN

   den 2 oktober 2021
   för elever i grundskolan och
   på gymnasiet på Gotland!


Beslut om att ställa in Ringmuren runt

På grund av det fortsatt osäkra läget kring Coronaspridningen har Ringmuren Runt i samråd med smittskyddet på Gotland beslutat att ställa in årets lopp. Istället är elever och lärare i den gotländska skolan välkomna att genomföra loppet på distans. Det betyder att man går eller joggar runt den 3,4 kilometer långa stadsmuren närhelst i tid det passar.

Arrangörer
Loppet arrangeras av Världsarvskontoret, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län, ICA Torgkassen, Korpen Gotland, P18 Löparsektionen och Gotlands museum.

Hem