VÄRLDSARVSDAGEN

   den 3 oktober 2020
   för elever i grundskolan och
   på gymnasiet på Gotland!


Välkommen till Världsarvsdagens hemsida!

Världsarvsdagen för barn och ungdomar på Gotland är ett årligt återkommande evenemang som syftar till att uppmuntra gotländska elever att söka sin egen historia. Världsarvsstaden Visbys historia och arkitektur står i centrum för alla de aktiviteter som genomförs.

Vi erbjuder under september skolklasser i grundskolan och på gymnasiet att ta del av en avgiftsfri exklusiv ringmursvandring i Gotlands Museums regi.

Vidare kan lärare som vanligt anmäla sina klasser till frågesporten Världsarvskampen i Radio Gotland, skriv- och fototävlingar och Ringmuren Runt den 30 september.

Årets avslutning och prisutdelning äger rum i samband med invigningen av Visbydagen den 3 oktober!

Ett stort tack till alla ni ca 2 000 elever som förra året var med och deltog i alla tävlingarna och evenemangen.

Här kan du nu ta reda på hur du anmäler dig till de olika tävlingarna och aktiviteterna.

Lycka till!

Världsarvskontoret, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län, i samarbete med Gotlands Museum, P4 Gotland och Calle BrobäckE-post: fredrik@varldsarvsdagen.seHem