VÄRLDSARVSDAGEN

   den 5 oktober 2019
   för elever i grundskolan och
   på gymnasiet på Gotland!


Kontakt

Vill du veta mer om de olika arrangemangen kring världsarvsdagen för barn och ungdomar på Gotland?

Kontakta fredrik.blomgren@gotland.se eller ring oss på telefon 0705 768392.

Grafisk profil: Helena Bloom, Bloomark

Källkod: Petter Lantz

Hem