VÄRLDSARVSDAGEN

   den 6 oktober 2018
   för elever i grundskolan och
   på gymnasiet på Gotland!


Välkommen till Världsarvsdagens hemsida!

Världsarvsdagen för barn och ungdomar på Gotland är ett årligt återkommande evenemang som syftar till att uppmuntra gotländska elever att söka sin egen historia. Världsarvsstaden Visbys historia och arkitektur står i centrum för alla de aktiviteter som genomförs.

Vi erbjuder under augusti och september skolklasser i grundskolan och på gymnasiet en avgiftsfri exklusiv ringmursvandring i Gotlands Museums regi!

Vidare kan lärare som vanligt anmäla sina klasser till frågesporten Världsarvskampen i Radio Gotland, skriv- och fototävlingar och Ringmuren Runt den 3 oktober!

Årets avslutning och prisutdelning äger rum i samband med invigningen av Visbydagen den 6 oktober!

Ett stort tack till alla ni ca 3000 elever som förra året var med och deltog i alla tävlingarna och evenemangen. Ni har verkligen imponerat och visat hur mycket ni har lärt er om världsarvet Visby!Här kan du nu ta reda på hur du anmäler dig till de olika tävlingarna och aktiviteterna.

Lycka till!
E-post: fredrik.blomgren@edu.gotland.se

Världsarvskontoret, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län, i samarbete med Gotlands Museum, Radio Gotland och Calle Brobäck

Hem