VÄRLDSARVSDAGEN

   den 7 oktober 2017
   för elever i grundskolan och
   på gymnasiet på Gotland!


Välkommen till Världsarvsdagens hemsida!

Nu är Världsarvsdagen för barn och ungdomar på Gotland 2017 avslutad. Först och främst, tack till alla elever och lärare på Gotland som visat vilket engagemang och hjärta ni har visat för världsarvsstaden Visbys historia och arkitektur!
På återseende 2018!
Glada vinnare i Radio Gotlands VärldsarvskampenCalle Brobäck, domare i VärldsarvskampenAvslutningsceremonin i Sankta Karin den 7 oktoberFotoutställning i Gallerian på Östercentrum

Världsarvsdagen 2017 initierades av Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, Världsarvskontoret, Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län, i samarbete med Radio Gotland, Gotlands Museum, Särskolan på Gotland, Solbergaskolan, COOP Gotland, Calle Brobäck, Emilie Walter, Maria Hemlin Palje, PA-kompaniet, Idrottskorpen Gotland, ICA Torgkassen, Löparklubben P18 m fl. Världsarvskontoret, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län, i samarbete med Gotlands Museum, Radio Gotland och Calle Brobäck

Hem