VÄRLDSARVSDAGEN

   den 7 oktober 2017
   för elever i grundskolan och
   på gymnasiet på Gotland!


Ringmuren runt
Gå, jogga eller rusa runt ringmuren! Motionsloppet (3,4 km) är öppet för alla elever och all personal i skolan samt alla statligt och kommunalt anställda på Gotland!

Vad händer den 4 oktober?
12.00 Samling för deltagare och funktionärer!
12.45 Gemensam uppvärmning med Korpen!
12.55 Gemensam information om loppets sträckning
13.00 Gemensam start!


Start och mål
Österport.

Priser
Priser och premier kommer att utlottas till deltagarna. Förste pojke eller flicka som passerar Kruttornet vid inloppet till den medeltida hamnen vinner Katten Karlssons stora spurtpris Löparkattens minne!

Efter loppet
Efter loppet bjuder vi på dricka och en frukt!

Det kommer att finnas möjligheter att duscha på Gutavallen efter loppet. Toaletterna vid Östercentrum kommer också att vara öppna.

Tidtagning
Det kommer inte att tas tid på alla deltagare, däremot kommer alla ha möjlighet att själva avläsa sin tid. Klockor kommer att finnas i målområdet.

Anmälan
Anmälan är avgiftsfri och görs via mail senast den 2 oktober kl. 18.00. fredrik.blomgren@gotland.se

Ange skola och stadium eller förvaltning, totalt antal deltagare och kontaktperson.
Anmälan är avgiftsfri.

Arrangörer
Loppet arrangeras av Världsarvskontoret, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län, Korpen Gotland, P18 Löparsektionen, Gotlands museum och Katten Karlssons löparklubb.
Hem